15 Jan. Action Aid Nederland bijeenkomst

Over ActionAid

ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

Lokaal | ActionAid heeft nauwe banden met gemeenschappen en lokale partners die door de jaren heen met zorg zijn opgebouwd. We werken wereldwijd met meer dan 2.000 lokale organisaties en zijn in meer dan 100 allianties en netwerken actief. De eigen ideeën en oplossingen van mensen staan centraal in ons werk. ActionAid geeft directe hulp, voorlichting & training en brengt mensen bij elkaar in coöperaties en actiegroepen.

Ongelijkheid | ActionAid gelooft in het aanpakken van de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid. Daarvoor moeten we een vuist maken tegen scheve machtsverhoudingen die oneerlijk beleid in stand houden. Geen enkel probleem staat op zichzelf, daarom verbinden we lokale organisaties binnen en tussen landen, om samen hun rechten op te eisen bij overheden en bedrijfsleven. We brengen succesvolle lokale initiatieven en alternatieve oplossingen voor het voetlicht en voeren wereldwijd campagne voor structurele veranderingen.

Vrouwen | Onze prioriteit ligt bij vrouwen. We zien dat armoede en ongelijkheid in veel gevallen wordt veroorzaakt of in stand gehouden door uitsluiting van vrouwen. Tegelijkertijd hebben juist zíj een enorm potentieel om positieve veranderingen in gang te zetten. Voor ieder jaar dat een meisje naar school gaat neemt haar toekomstige inkomen met 10-15% toe en landen waar meer dan 30% van de parlementszetels wordt ingenomen door vrouwen zijn gelijkwaardiger en democratischer.

 

Besloten bijeenkomst

Comments are closed.